Baca/Download Gratis dari GOOGLE DRIVE


Silahkan klik LINK GOOGLE DRIVE di bawah ini untuk MEMBACA ONLINE atau MENDOWNLOAD GRATIS. Silahkan juga kalau mau mencetak & memperbanyak untuk diberikan kepada kawan kerabat sebagai bagian dari SYIAR dan salahsatu syarat diterimanya Taubat yaitu MENYAMPAIKAN, Terimakasih sudah mau mampir ke blog kami :
  1. EBOOK 10 DOSA BESAR - JILID PENDAHULUAN (REV.APR 2015, UPDATE MEI 2018) EBOOK 10 DOSA BESAR - JILID I (REV.APR 2015, UPDATE MEI 2018) (DOSA BESAR KE-1 SD. KE-3) EBOOK 10 DOSA BESAR - JILID II (REV.APR 2015, UPDATE MEI 2018) (DOSA BESAR KE-4 SD. KE-10) EBOOK 10 DOSA BESAR - JILID III (REV.APR 2015, UPDATE MEI 2018) (AKIBAT ZINA : MENUTUP PINTU REZEKI) EBOOK 10 DOSA BESAR - JILID IV (REV.APR 2015, UPDATE MEI 2018) (TAUBATAN NASUUHA)

12Sep2016 : Umroh (atau Haji) untuk Memberatkan Timbangan Pahala dan Meringankan Timbangan Dosa

Bismillaahirrohmaanirrohiim..

Pahala sholat :
Sholat sendiri di rumah = 1 derajat
Sholat berjamaah di rumah = 5 derajat
Sholat sendiri di masjid = 7 derajat
Sholat berjamaah di masjid = 27 derajat.
Kalau setiap hari kita 5 waktu sholat di masjid maka jumlah pahalanya adalah => 135 derajat.

Dan 1 (satu) kali Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 derajat atau 100.000 : 135 derajat = 740 hari, atau sama dengan 2 tahun sholat fardhu berjamaah 5 waktu di masjid.

Kalau saat ini umur kita 40 tahun, dikurangi umur 10 tahun mulai baligh, maka 40 - 10 tahun = 30 tahun kita melekat kewajiban sholat fardhu 5 waktu.

Jika sepanjang 30 tahun ke belakang sholat fardhu 5 waktu kita banyak yang bolong-bolong atau malah ditinggalkan, maka kita butuh :

30tahun : 2 tahun = 15 waktu sholat di Masjidil Haram, maka selama 3 hari berturut-turut (15 waktu : 5 waktu = 3 hari) kita usahakan untuk sholat fardhu berjamaah di Masjidil Haram. insya Allah hutang sholat fardhu yg selama 30 tahun kebelakang dapat lunas. Aamiin yaa Robbal'aalamiin..

Maka itu usahakan menabung untuk Umroh (atau Haji) agar makin berat timbangan pahala kita dan makin ringan timbangan dosa kita (banyak memohon ampunan Allah disana), olehkarena itu doa-doa kita pun insya Allah lebih mudah Allah kabulkan..

Wallaahu a'lam bish-showwab

Tuesday, June 26, 2012

Taubat : Taubatan Nasuuha (2)

Taubat : Taubatan Nasuuha (2)

Ayo SEGERA Bertaubat, Menyerahlah, dan Kembalilah kepada Allah Ta’ala..

Ajakan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang telah berbuat dosa agar dengan hati yang puas, ridho, ikhlas, kembali masuk dalam jama'ah hamba-hamba Allah.

QS. Al Fajr [89] : 27 – 30
QS. Al Fajr [89] : 27
yaa ay-yatuhaan-nafsul muth-ma-innah

[89:27] Hai jiwa yang tenang

QS. Al Fajr [89] : 28
irji'ii ilaa Robbiki roodhiyatam-mardhiyyah

[89:28] Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya

QS. Al Fajr [89] : 29
fadkhulii fii 'ibaadii

[89:29] Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,

QS. Al Fajr [89] : 30
wadkhulii jannatii

[89:30] Masuklah ke dalam syurga-Ku

Tips :

Menjelang waktu Maghrib, datanglah ke Masjid. Lalu duduk di pojok, segera perbanyak istighfar dan memohon ampunan Allah.

Setelah adzan Maghrib dan sebelum shalat dimulai, berdoalah HANYA MEMINTA AMPUNAN ALLAH DAN JANGAN MEMINTA YANG LAIN.
Karena sesungguhnya diantara adzan dan iqomah terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa.

Setelah Shalat Maghrib, lakukan Shalat Taubat dua rakaat. Perbanyak Shalat Taubat di waktu-waktu lain.

Ayo, TINGGALKAN KEMUSYRIKAN dan BERHIJRAHLAH KE JALAN ALLAH
dan renungkan ayat ini :

QS. At Taubah [9] : 1
QS. At Taubah [9] : 1
baroo-atum-minallaahi warosuulihi ilaalladziina 'aahadtum minal musyrikiin

[9:1] (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).

Hasbunallaah wani’mal wakiil. Ni’mal maulaa wan-ni’mannashiir. Laa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliiyil ‘azhiim. Subhanakallaahumma wa bihamdika, astaghfiruka asyhadu allaa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaih.

QS. Yaasin [36] : 23 - 25
QS. Yaasin [36] : 23
a-attakhidzu min duunihi aalihatan iy-yuridnir-rohmaanu bidhurril-laa tughni 'annii syafaa'atuhum syay-aw-walaa yun-qidzuun

[36:23] Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

QS. Yaasin [36] : 24
innii idzal-lafii dholaalim-mubiin

[36:24] Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

QS. Yaasin [36] : 25
innii aamantu bi Robbikum fasma'uun

[36:25] Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.


Setelah bertaubat, beribadah dengan sabar dan istiqomah (kontinyu) seperti turunnya Al Qur'an kepada Rasulullah SAW

QS. Al Insaan [76] : 23 – 24
QS. Al Insaan [76] : 23
innaa nahnu nazzalnaa 'alaykalqur-aana tanziilaa

[76:23] Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.

QS. Al Insaan [76] : 24
fash-bir lihukmi Robbika walaa tuthi' minhum aa-tsiman aw kafuuroo

[76:24] Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir diantara mereka.

Bisa jadi Allah memberikan kesusahan kepada Anda agar Anda menyuarakan kekuasaan Allah.

Jika Allah memberi kebahagiaan, berbagilah.
Jika Allah memberi kesusahan, bersabarlah.

 

Silahkan download Jilid 1 dan Jilid 2 atau meng-klik gambar e-book di sebelah kanan

No comments:

Post a Comment